Ota yhteyttä

Mitä on ”Suora Optinen Sidonta” (Direct Optical Bonding)?

Tällä tarkoitetaan suoraa optisten pintojen omaa valmistusprosessia, jonka Sharp Visual Solutions on hyväksynyt viimeisimpien BIG PAD SC5 –näyttöjen valmistuksessa[i]. 

Toisin kuin tavanomaisen LCD-nestekidenäytön valmistuksessa ja kokoonpanossa, tämän optisesti suorasidotun LFD-näytön ruutu on liitetty kiinni suojaavaan lasikosketuspintaan läpinäkyvällä geelimäisellä liimalla. Tällä varmistetaan, ettei läpinäkyvien kerrosten väliin jää ilmarakoja ja näin saavutetaan tiivis läheisyys kosketusnäytön pinnalle ja näytön sisältöön. Tuloksena saadaan minimoitu parallax-poikkeama, vähentynyt sisäinen heijastus ja vähäisempi valon taittuminen. Näin saavutetaan erittäin tarkka kosketuskokemus sekä paras mahdollinen kontrasti ja visuaalinen suorituskyky mikä on mahdollista interaktiivisilla LFD-näytöillä.

[1] Mallit, joissa suoraa optista sidontaa on käytetty ovat PN-80SC5 (80”), PN-70SC5 (70”) sekä PN-60SC5 (60”) 


 

 

 

 

 

 

Mikä on ”parallaksi poikkeama” (Parallax Differential) ja miksi se on tärkeä?

Interaktiivisesta LFD-kosketusnäytöstä on tullut vakiotyökalu opettajille koulumaailmassa sekä yhteistyön väline nykyaikaisissa kokous- ja valvontatiloissa. Tarkkuus, nopeus ja reagointikyky tällaisissa käyttöympäristöissä ovat tärkeitä ominaisuuksia tehokkaaseen työskentelyyn ja näytön mielekkääseen käyttöön. Aivan liian usein aikaisemman sukupolven LFD-kosketusnäytöissä esiintyi poikkeamaa kynän tai sormen kosketuskohdassa suhteessa ruudun näkymään. Tämä ”parallaksi poikkeama” aiheutti sekaannusta, epätarkkuutta, ajan hukkaa ja huonon käyttökokemuksen. Suora Optinen Sidonta eliminoi kaikki nämä epäkohdat tarjoten neulanterävän kosketustarkkuuden ja luonnollisemman käyttökokemuksen. 

Luonnollinen, johdonmukainen, nopea ja tarkka kosketuskokemus

  • Johdonmukaisesti tasainen ja luonnollinen kosketusnäyttökokemus sekä sormella että kynällä kirjoitettaessa.
  • Suurempi nopeus ja tarkkuus tehokkaampaan ajankäyttöön.
  • Parempi käyttäjätyytyväisyys.
  • Parempi kontrasti ja visuaalinen suorituskyky.