Ota yhteyttä

Ympäristöstrategia

 • Olemme yrityksenä ympäristöystävällisyyden edelläkävijä

  Edelläkävijän rooli ympäristöasioissa on ollut Sharpin ydinarvo vuodesta 2004. Sharp on huomioitunut ympäristöasiat jo yli vuosikymmenten ajan.

  Sharp oli ensimmäinen valmistaja, joka sai EU: n ympäristömerkin televisiolle. Useimmat Sharpin monitoimitulostimet palkitaan ja sertifioidaan energiansäästö- ja ympäristöystävällisistä ominaisuuksistaan.
   

  Menneiden vuosien aikana sadat Sharpin tuotteet ovat saaneet kansainvälisiä palkintoja ensiluokkaisesta ympäristöystävällisestä suunnittelusta, mikä osoittaa sitoumustamme tuottaa ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka vuorostaan auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme olla yrityksenä ympäristöystävällisyyden edelläkävijä.

  Säästä resursseja.

  Säästä energiaa.

  Pitkä kestävyys

  Maksimoi kierrätettävyys.

  Tämä on Sharpin sitoumus ympäristölle ja yhteiskunnalle

 • Positiivinen toiminta. Oikea investointi.

  Huomioimme tarkasti kaikki ympäristöön suoraan tai epäsuoraan vaikuttavat asiat suunnitteluvaiheesta tuotantoon sekä käytetyn tuotteen loppukäsittelyyn. 

  Kaikki tehtaamme ja useimmat toimistomme noudattavat ISO 14001-standardia, joka asettaa vaatimukset ympäristönhallintajärjestelmille. Rohkaisemme aktiivisesti toimimaan ympäristönhallinnan edun mukaisesti ja teemme vihreän tietoisuuden aloitteita koko organisaatiossa.

  Insinöörimme kehittävät jatkuvasti innovatiivisia ja ekologisia teknologioita tehdäkseen maailmasta puhtaamman, vihreämmän paikan, ja keskitymme tiukasti valmistamaan korkealaatuisia ja ympäristöllisesti edistyksellisiä tuotteita.

 • Vihreämpien tuotteiden valmistus

  Sharpin "Vihreiden tuotteiden oppaat" hallitsevat jokaisen valmistamamme tuotteen elinkaarta. Pyrimme saavuttamaan matalan virrankulutuksen, vähentämään jätettä ja pakkausmateriaalia, parantamaan kierrätettävyyttä ja valmistamaan pitkäikäisiä tuotteita.

 • Pioneerityön historia ja tulevaisuus

  Sharp aloitti aurinkoenergiateknologian pioneerityön jo vuonna 1959. Nykyisin aurinkoenergiateknologiaamme löytyy kodeista, maatiloilta, aurinkopuistoista ja julkisista rakennuksista ympäri maailman. Ja tämä on vain yksi osaamisalueemme.

  Sopivan tilanteen tullen tuotteemme käyttävät pitkäikäisiä LEDejä, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän virtaa, ja joilla on kuitenkin pitkä elinkaari.

  Kehitämme jatkuvasti energiatehokkaita tulostimiamme ja monitoimitulostimiamme.

  Ympäristövastuullisuus Sharpin DNA:ssa.

  Tuote nimemme takana oli Ever Sharp -kynä, jonka keksi perustajamme Tokuji Hayakawa. Tuolloin arkisesta ja kertakäyttöisestä tuotteesta tuli uudelleenkäytettävä, joka säästi paljon arvokasta puuta. Voimme ajatella kynää ensimmäisenä ympäristövastuullisena tuotteenamme.

Vihreät tuotteet

Sharp kutsuu ympäristötietoisia tuotteitaan "Vihreiksi tuotteiksi".  Kehityksen ja muotoilukriteerit määrittelevät GP-ohjeet ovat olleet käytössä maailmanlaajuisesti kaikilla Sharpin tuotekehitysosastoilla vuodesta 1998 lähtien. Kutsumme ympäristötietoisia laitteitamme Vihreiksi laitteiksi, ja olemme laatineet GD-ohjeet, jotka ovat olleet käytössä maailmanlaajuisesti kaikilla laitesuunnitteluosastoilla vuodesta 2004 lähtien.

Tällaisia tuotteita ja laitteita kehittäessä Sharp asettaa määrättyjä tavoitteita GP- ja GD-vakiotaulukon mukaisesti, jotka on laadittu kyseisten ohjeiden perusteella. Koevalmistus- ja massatuotantovaiheissa se määrittelee, kuinka hyvin lopputuote tai -laite vastaa näitä tavoitteita, ja saavuttaessaan tavoitteet ne palkitaan GP- tai GD-luokkaisiksi.

GP- ja GD-vakiotaulukoiden sisältö – kehitystavoitteiden benchmarkkaus – tarkastetaan joka vuosi, ja sitä kiristetään samalla kehittääksemme tuotteidemme ja laitteidemme ympäristöystävällisyyttä vieläkin pidemmälle.

Vihreät tuotekonseptit

Energian säästö / Energian tuotanto
Erittäin hyvin energiaa säästävät ja energiaa tuottavat tuotteet tehostavat energiatehokkuutta ja vähentävät tuotteiden energiankulutusta. Muut toimenpiteet


Resurssien säästö
Tuotteet, jotka on suunniteltu säästämään resursseja vähentävät käytettävien materiaalien määrää. Sharp on kehittänyt myös käytön aikana resursseja säästäviä laitteita ja kehittänyt laitteistaan entistä pitkäikäisempiä. Muut toimenpiteet

Kierrätettävyys
Kierrätettäviksi tarkoitetut tuotteet on helppoja purkaa. Niissä käytetään helposti kierrätettäviä materiaaleja. 

Turvallinen käyttö ja hävitys
Tuotteet, joita voidaan käyttää ja hävittää turvallisesti
Älä käytä aineita, jotka vaikuttavat negatiivisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Huomioi myös muut toimenpiteet.

Vihreiden materiaalien ja laitteiden käyttö
Vihreitä materiaaleja ja laitteita käyttävät tuotteet
Käytä kierrätettyjä materiaaleja / biomassapohjaisia muoveja sekä muita toimenpiteitä.

Ympäristötietoisuus akku- ja paristokäyttöisissä  tuotteissa.
Akkukäyttöiset tuotteet. Käyttöohjeissa ja paketeissa on huomioitu ympäristö
Vähennä tuotteiden pakkausmateriaalia. Suunnittele tuotteita, joiden akut on helppo vaihtaa ja huomioi myös muut toimenpiteet.

Tuotteiden ekotietojen ilmoittaminen
Tuotteet, joissa on ilmoitettu ympäristöystävällisyystiedot
Hanki ympäristömerkinnät (ekomerkit), tee LCA ja muut toimenpiteet

Vihreät tehtaat

Vuonna 2003 Sharp käynnisti tehtaissaan tiukan arviointijärjestelmän maailmanlaajuisesti, ja antoi niille tehtäväksi tarkan, sisäisen tarkastusprosessin. Tehtaat saavat pisteitä toimiessaan tarkkojen ympäristökäytäntöjen mukaisesti lähtien sadeveden kierrätyksestä kaatopaikalle päätyvän jätteen ehkäisyyn. Tavoite on saavuttaa Super Green Factory -status, johon tarvitaan äärimmäisen korkeat pisteet. Vuonna 2009 kaikki Sharpin tehtaat Japanissa saivat Super Green Factory -statuksen. Kameyamassa sijaitseva high-tech-tehdas oli Sharpin paras. Kameyama luo suurimman osan tarvitsemastaan energiasta itse yhdellä Aasian suurimmista katolle rakennetuista aurinkokennojärjestelmistä, jonka teho on 5,2 megawattia. Lisäksi loput tehtaan energiatarpeista täytetään huippuluokan kaasulla toimivalla lämpö- ja voimalaitoksella. Jätevettä ei käytetä pelkästään veden lämmitykseen, vaan myös ilmastointiin.

Sharpin tehdas Ranskan Alsacessa, joka valmistaa tulostimia ja monitoimilaitteita, sai tämän statuksen heinäkuussa 2006. Yksi tehtaan ydin-ekoarvoista on sen tinkimätön pyrkimys lajitella jätteitä. Vuodesta 2004 lähtien kaikki jätteet – akut, muovi, neonnauhat, paperi, lasi ja puiset kuormalavat on kerätty ja eroteltu. Tehdas on edistynyt myös jakeluketjussa ja logistiikassa. Uudenlaiseen pahviin siirtymällä se on saanut vähennettyä pakkausmateriaalin määrän puoleen ja painon kolmannekseen, mikä vuorostaan vähentää kuljetusmääriin kohdistuvia paineita ja polttoaineen kulutusta.

Sharpin ponnistelut ympäristön hyväksi Wrexhamissa, Pohjois-Walesissa ovat myös päässeet otsikoihin. Vuonna 2008 tehdas sai Walesin Business and Sustainability -palkinnon tunnustuksena aurinkoenergia- ja mikroaaltotehtaan kunnianhimoisista askelista kohti ympäristöystävällistä ja kestävää tulevaisuutta. Tehtaalla käyttöön otetut uudet tuotantoprosessit keskittyvät resurssien tehokkaaseen käyttöön sekä vanhojen tuotteiden takaisinottoon ja kierrätykseen.

Sertifikaatti ja merkki

Ympäristömerkintä

Erilaisia tuotteen ympäristötietoisuudesta kertovia ympäristömerkkejä. Vaatimukset merkinnän saamiselle ovat kovat. On sanomattakin selvää, että monet Sharpin tuotteet kantavat ympäristömerkkejä.

 • Blue Angel

  Me Sharpilla pidämme ympäristötyömme kehittämistä erittäin tärkeänä. Koko eurooppalaisen organisaatiomme yhdenmukaistamiseksi olemme nyt ottaneet uuden askeleen tulevaisuuteen Blue Angel -sertifioinnilla, jota monet pitävät johtavana ympäristömerkkinä. Tulostin- ja skannerituotteidemme sertifiointi Blue Angelin ympäristömerkintäkriteerien mukaisesti osoittaa, että monet tuotteistamme täyttävät viimeisimmät ja vaativimmat kestävyysvaatimukset. Täydellisen luettelon sertifioiduista tuotteista saat napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Säädökset

Sharp pyrkii vahvasti noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia Euroopan laajuisesti. Näitä ovat kemikaalien rekisteröintivaatimukset: "REACh", sähkö- ja elektroniikkajätteet: "WEEE" ja Vaarallisten aineiden käyttörajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa "RoHS".

 • REACh

  REACh on Euroopan Unionin säädös (EC 1907/2006), joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, valtuutuksia ja rajoituksia. Se on tullut voimaan 1. kesäkuuta 2007.

  Yksi tämän säädöksen tavoitteista on kehittää yleistä kestävää kehitystyötä, suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemiallisten aineiden aiheuttamilta riskeiltä. Sharp tukee tätä tavoitetta, ja Sharpin menettelysääntöjen mukaisesti yritys pyrkii noudattamaan säädöksiä ennakoivasti.

  Katso lisätietoa seuraavalta verkkosivustolta:

  SDS (Käyttöturvallisuustiedote)

  SDS (Käyttöturvallisuustiedote) kuvailee kemiallisen aineen ominaisuudet sekä kemikaaliin tai kemikaalia sisältävään tuotteeseen liittyvät hätätilannetoimenpiteet onnettomuustilanteessa. Tämä auttaa varmistamaan, että kemikaalin ominaisuudet on ymmärretty oikein, ja että kyseistä kemikaalia sisältäviä tuotteita voidaan käyttää turvallisesti.

 • RoHS

  RoHS-direktiiveissä 2002/95/EC ja 2011/65/EU on määritelty vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivit rajoittavat raskasmetallien, kuten lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin ja palosuoja-aineiden käyttöä.

  Katso lisätietoa seuraavalta verkkosivustolta:

 • Sähkö- ja elektroniikkajäte

  Tuotteessasi näkyvä symboli tarkoittaa, että kun laite saavuttaa käyttöikänsä lopun, se täytyy hävittää erikseen tavallisesta kotitalousjätteestä. Musta palkki ilmaisee, että tuote on tullut markkinoille 15.8.2015 jälkeen. Tämä on EU-määräys, joka edellyttää asianmukaista sellaisen jätteen käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä, jotta maantäyttöön päätyvän jätteen määrä saadaan minimoitua. Autathan siis meitä suojelemaan ympäristöä hävittämällä jätteen oikein, jotta varmistetaan sen oikea käsittely ja estetään muussa tapauksessa mahdollisesti aiheutuvat haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveydelle.

  Jos käytät elektronisia tai sähköisiä laitteita, joissa on paristot tai akut, hävitä ne ensin erikseen paikallisten määräysten mukaisesti. Elektroniikkaromusi voidaan hävittää paikallisen viranomaisen toimesta, kansalaistoiminnan kautta tai paikallisen jälleenmyyjäsi kautta, jos aiot hankkia vastaavan uuden laitteen.

  EU:n ulkopuoliset maat: Hävitä tuote paikallisten ja kansallisten vaatimusten mukaisesti.

  Sharp-värikasettien ja muiden monitoimilaitteiden kulutustarvikkeiden hävityksestä ja käsittelystä on huomioitava seuraavaa:

  Tällainen jäte on käsiteltävä oman alueesi lakien mukaisesti. Suosittelemme ottamaan tarvittaessa yhteyttä ammattitaitoisiin palveluntarjoajiin (kuten jätteitä kierrättäviin yrityksiin) ja paikallisviranomaisiin.

 • Akut

  Paristot ovat päivittäin käytettyjä tuotteita, joilla voi olla vakavia ympäristövaikutuksia, jos niitä ei käytettyinä kerätä ja kierrätetä oikein. Kierrätetyistä paristoista voidaan tuottaa arvokkaita raaka-aineita, tuotannon ja tuotteiden valmistuksen käyttöön Euroopassa.

  Katso lisätietoa seuraavalta verkkosivustolta:

 • EU-vapaaehtoissopimus

  Sharp on ympäristöä ajatteleva yritys, jolla on pitkä kokemus tuotteidensa ympäristöystävällisyyden kehittämisestä. Sharp on siten sitoutunut osallistumaan eurooppalaiseen "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment" -sopimukseen. Sharp osallistuu EU Action Plan on Energy Efficiency -ohjelmaan kehittämällä tuotteidensa ympäristöominaisuuksia erityisesti resursseja ja energiatehokkuutta. 

  Asiakkaat hyötyvät ympäristöllisesti kehittyneistä tuotteista ja tekevät yhä kestävämpiä ostopäätöksiä, jotka perustuvat tuotteiden ympäristöystävällisyystietoihin. Nämä tiedot ovat luettavissa jokaisen maan tuotesivulla "Tuki ja lataukset" -osan Ympäristöilmoituksessa ECMA370-standardin mukaisesti.